Chemiczne "kody kreskowe"

Australijska firma CSIRO opracowała technologię DataTraceDNA, która pozwoli zabezpieczać i identyfikować produkty, dzięki zastosowaniu chemicznych "kodów kreskowych".

DataTraceDNA integruje unikalne i nie¶cieralne wzory mikrocz±steczek ze struktur± molekularn± materiałów i produktów. Mikrocz±stki, które s± niewidoczne dla ludzkiego oka, mog± być bez problemu odczytane, jako chemiczny "kod kreskowy", przy pomocy odpowiedniego przeno¶nego czytnika.

Chemiczny "kod kreskowy" jest bardzo złożony i zarazem bardzo trudny do podrobienia przez fałszerzy. Ponadto nie może zostać usunięty, ani zmieniony, jako że jest czę¶ci± struktury materiału lub produktu.

Firma obecnie skupiła się na integrowaniu nowej technologii z cementem, drewnem, materiałami wybuchowymi, klejami, farbami, opakowaniami i polimerami, substancjami chemicznymi oraz opakowaniami farmaceutycznymi.

¬ródło: we-make-money-not-art

Odsłon:  2608